Hotline tư vấn miễn phí: 027.2249.6263 - 0908.026.028

CÔNG TY TNHH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG HÀNH TINH XANH VIỆT NAM

Kính chào Quý Doanh Nghiệp

Đầu tiên, Công ty TNHH Xử lý Môi trường Hành Tinh Xanh Việt Nam xin gửi lời cảm ơn Quý Doanh nghiệp đã đồng hành, tín nhiệm dịch vụ của Công ty trong thời gian qua.

Sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong những năm gần đây là kết quả từ những nỗ lực hoạt động kinh tế của nhiều thành phần kinh tế, trong đó cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng. Trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, việc thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đặc biệt là bảo vệ môi trường sẽ giúp các doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, thâm nhập vào các thị trường quốc tế và đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Việt Nam được công nhận là nước đa dạng sinh thái ở mức độ cao, đứng thứ 16 trên toàn thế giới. Tuy nhiên, hệ sinh thái, đặc biệt là các khu rừng nhiệt đới có đa dạng sinh thái ở mức độ cao và nhiều chủng loại đang giảm đi đáng kể ở những năm gần đây do hậu quả của chiến tranh, nghèo đói và tăng trưởng dân số, sự thay đổi khí hậu và ô nhiễm. Thực tiễn cho thấy, doanh nghiệp cũng là nguyên nhân gây ra hiểm họa bằng việc thải khí nhà kính làm biến đổi khí hậu toàn cầu và tác động rõ rệt đến hệ sinh thái môi trường. Hầu hết các doanh nghiệp đều xem đầu tư bảo vệ môi trường như là một chi phí mà họ không thể chi trả được. Những động lực bảo vệ môi trường hiện nay vẫn đang còn hạn chế, chỉ dừng lại bằng cách chính quyền địa phương thu thuế và các chương trình hỗ trợ, thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài.

Công tác quản lý, bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp không chỉ hướng tới tuân thủ quy định pháp luật mà còn là tiêu chí tạo lợi thế cạnh tranh, tăng giá trị xã hội - môi trường cho các sản phẩm, dịch vụ và hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp.

Với sứ mệnh Đồng hành cùng doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường, Công ty TNHH Xử lý Môi trường Hành Tinh Xanh Việt Nam dù chỉ là một công ty mới, còn thiếu nhiều kinh nghiệm; nhưng được đồng hành cùng Quý Doanh nghiệp chính là động lực giúp công ty sáng tạo, đổi mới không ngừng.

Là một doanh nghiệp chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý Chất thải, Chất thải nguy hại. Đối với doanh nghiệp, sự quan tâm và thực hiện rộng rãi việc bảo vệ môi trường nhằm mục đích nâng cao giá trị sản phẩm, đảm bảo môi trường an toàn trong làm việc sản xuất là công tác bảo vệ môi trường rất quan trọng; Hành Tinh Xanh Việt Nam sẽ giúp Quý Doanh nghiệp thêm sự lựa chọn trong việc giải quyết toàn bộ các vấn đề nan giải về môi trường, nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển bền vững và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường của Doanh nghiệp.